آلودگی هوا فرودگاه‌های پکن را تعطیل کرد


تهران-ایرنا- یک رسانه چینی اعلام کرد مه دود غلیظ در پکن سبب شد دو فرودگاه بزرگ پایتخت تعطیل شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85275209/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF